, 27 2005, 9:00 - 11:00

-

..-.. ..
..-.. ..


 1. .., .., .., ..*, ..*, ..**, ..**
  ,
  220013 , . ., 6
  * "" "",
  220180 , . , 12
  ** - ,
  220064 , . , 7
 2. - -
  ..
  - . ..
  St. R.Luxemburg 72, Donetsk, 83114, Ukraine, e-mail: pashchen@pashchen.fti.ac.donetsk.u
 3. MAGNETIC STATE AND SPIN DYNAMICS OF Cu3B2O6 SINGLE CRYSTAL
  G.Petrakovskii, B.Roessli*, J.Shefer*, L.Bezmaternikh, O.Bayukov, C.Neidermayer*
  Institute of Physics SB RAS,
  Krasnoyarsk 660036, Russia
  *Paul-Sherrer Institute,
  Villigen, Switzerland

 4. ..

  188300 , , , E-mail: kovalev@pnpi.spb.ru